สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์ด้านการเชื่อมและการบำรุงโลหะ

คอลลิงค์ตัน เป็นผู้จัดหาเคมีภัณฑ์ของออสเตรเลียที่ใหญ่ที่สุดของตลาดการเชื่อมโลหะ แล้วยังเป็นผู้นำด้านการตลาดของ เจลล้างแนวเชื่อมสเตนเลส สเปรย์ป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม การเคลือบโลหะ และเคมีภัณฑ์บำรุงรักษาโลหะก่อนและหลังการขึ้นรูปอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

เราเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และสามารถเราสามารถยังได้ให้คำปรึกษาการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลงานของคุณออกมาดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งผู้ใช้เคมีภัณฑ์เหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และ คอลลิงค์ตัน เองก็สามารถให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้งาน และกระบวนการในการกำจัดผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ของเราเหล่านี้สามารถจัดจำหน่ายให้ได้โดยตรงถึงมือคุณหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายของเรา และสามารถจัดส่งไปทุกจุดหมายทั่วทุกมุมโลก จากจุดคลังสินค้าของเราได้เลย กรุณาเปิดดู หน้าติดต่อเราเพื่อติดต่อจุดบริการที่ใกล้เคียงกับคุณในการรับคำปรึกษา หรือดูได้จากรายการผลิตภัณฑ์ และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของเราด้านล่าง

 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Albright: Acidic aluminium brightener & cleanerPDF Download
 • Alu-Weld: Acidic thickened aluminium weld scale cleanerPDF Download
 • Cal-Guard Anti-Spatter Spray: Anti-spatter sprayPDF Download
 • Cal-Guard Nozzle dip gel: Nozzle dip gelPDF Download
 • Prosol: Cleaner degreaser for aluminiumPDF Download
 • Stainless Steel Clean & Sheen: Non-streak cleaner for hi-finish stainless steelPDF Download
 • Stainless Steelglaze: Polishing compound for all types stainless steelPDF Download
 • Steel Bright: Stainless steel pickling solution for spray and dip applicationsPDF Download
 • S-Weld Clean: Stainless steel pickling gelPDF Download
 • S-Weld Brite Wash: Stainless steel cleaner & corrosion removerPDF Download
 • S-Weld Neutralizer: Neutralising solution for acidic pickling pastePDF Download
 • S-Weld Passivator: Passivating gel for stainless steelPDF Download
 • S-Weld Passivator Solution: Passivating solution for stainless steelPDF Download
 • S-Weld SpatterGuard Anti-Spatter Aerosol: Anti-spatter aerosolPDF Download
 • S-Weld SpatterGuard Anti-Spatter (Bulk): Anti-spatter bulkPDF Download
 • Weldbrite: Stainless steel pickling gelPDF Download

เจลป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม เจลล้างแนวเชื่อมสเตนเลส และน้ำยาล้างฟีลม์

ผลิตภัณฑ์ด้านเคมีภัณฑ์การเชื่อม และการบำรุงโลหะของ คอลลิงค์ตัน ประกอบไปด้วยสเปรย์ป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม เจลป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม น้ำยาล้างฟีลม์ เจลล้างแนวเชื่อมสเตนเลส กาวล้างแนวเชื่อมสแคนเลส น้ำยาลบรอยเชื่อมยี่ห้อ Avesta Blueone และอื่นๆ โดย คอลลิงค์ตัน สามารถจัดหาเคมีภัณฑ์การเชื่อม และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาโลหะให้แก่คุณได้เช่นกัน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสแตนเลส และผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาสแตนเลสเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันการกัดกร่อนของสแตนเลส ผลิตภัณฑ์นี้สามารถลบพื้นผิวที่ปนเปื้อนจากการใช้เครื่องมือในการตัด ซึ่งทำให้เกิดสนิมหรือทำให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นได้ คอลลิงค์ตัน ยังครอบคลุมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสแตนเลสด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วย สารละลายเคลือบเงาสแตนเลส สารลบการกัดกร่อน เจลเชื่อมสแตนเลส และสารประกอบในการเคลือบเงา

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com