ประวัติองค์กร

การวิจัยและการพัฒนา

เราให้ความสำคัญของการทำงานวิจัยและพัฒนา และเราจะสร้างศักยภาพให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง นี่คือสิ่งสำคัญของธุรกิจของเรา

เราให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา และเราจะสร้างศักยภาพให้ดีที่สุด นี่คือสิ่งสำคัญของธุรกิจของเรา

คอลลิงค์ตัน มีทีมบุคลากรทางเทคนิคที่มีเชี่ยวชาญสูงความสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำวิจัยและพัฒนาระบบ และสร้างสายการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง

เรามีความภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราซึ่งได้มาจากความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรของเรา การวิจัยที่หลากหลายยาวนาน และจากผลตอบรับของลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก

งานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง และ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราถือเป็นองค์ประกอบสำคัญหลักของธุรกิจเสมอ

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com