สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » อนุภาคแม่เหล็กที่สามารถมองเห็นได้


DUBL-CHEK CP-1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
CP-1 ช่วยให้การตรจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กพื้นหลังมีความคมชัดสูง โดยใส่สีขาวลงไป แล้วใช้สี CP-1 เป็นสีตัดก่อนที่จะตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็ก การตรวจสอบจะแสดงให้เห็นพื้นหลังสีขาวที่ชัดเจนมากขึ้น แล้ว CP-1 นี้ก็ยังช่วยให้มองเห็นอนุภาคแม่เหล็กที่เป็นสีดำ หรือสีน้ำตาลแดงนั้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิม ฉะนั้น CP-1 นี้จึงเป็นสีที่มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบพื้นผิวในการหาค่าของสีอนุภาคแม่เหล็ก และทำให้ตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กที่มีสีเข้มได้ดีขึ้นอีกด้วย
Color: White Liquid Fluorescence: None
Odor: Petroleum Odor
16oz. Aerosol Cans (9 cans per case)

DUBL-CHEK CP-2

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK CP-2 เป็นสูตรเฉพาะที่สามารถแห้งได้ไว มีสีขาวกลิ่นน้อย ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นอนุภาคแม่เหล็กมีความคมชัดที่สูงขึ้น CP-2 นี้ยังช่วยให้การมองเห็นในการตรวจสอบใต้แสงที่สามารถมองเห็นได้ดีกว่าเดิม เมื่อสีของวัสดุเป็นสีที่คล้ายกับพื้นหลัง หลังจากที่ CP-2 ห้งไปแล้วนั้นจะช่วยกันของเหลวไม่ให้วัสดุเปียกได้ แต่มีคุณสมบัติที่ช่วยลบ DUBLCHEK DR-64 จากวัสดุให้ออกได้ง่าย
Colour: White
Odour: low petroleum smell
Aerosol Coverage: Approx. 60 linear meters (equates to approx. 15-20m of 25mm weld & HAZ)
Temperature limit: 4°C to 50°C
Aerosol - 1504/400
(12 per carton)
3.8L - 1504/42
18.9L - 1504/51
208L - 1504/64

DUBL-CHEK BO-1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK BO-1 เป็นสารประกอบออกซิเจนแม่เหล็กสีดำ โดยเป็นอนุภาคที่ตอบสนองการรั่วไหลของเขตแม่เหล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความไม่ต่อเนื่องของสารแม่เหล็ก แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะทำการตรวจสอบได้
Particle Colour: Black
Particle Concentration: 1.2 – 2.4 ml (i.a.w AMS 3041 & AMS 3043)
Particle Size: 0.5 - 4.0 μm, with an average size of 1.5μm.
Suspension Fluid: Clear highly refined light petroleum oil or water
Flash Point: ˃95°C (˃200°F)
Aerosol - 1503/400
(12 aerosols/carton)
3.8L - 1503/42
18.9L - 1503/51
208L - 1503/64

DUBL-CHEK Black Oxide No.1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Black Oxide No. 1 เป็นสารประกอบออกซิเจนแม่เหล็กสีดำชนิด ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันบริสุทธิ์หรือน้ำ โดยเป็นสารที่ระงับการตอบสนองการรั่วไหลของเขตแม่เหล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความไม่ต่อเนื่องของสารแม่เหล็ก แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Black
Specific Gravity: 0.4 g/ml
Particle Size: 0.5 – 4.0 μm (average 1.5μm)
Temperature limit: 0°C to 50°C
13.5kg - 1546/30LBS

DUBL-CHEK Black Oxide No.8

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Black Oxide No.8 มีอนุภาคสีดำประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารช่วยเคลือบผิวชนิดแป้ง โดยใช้สำหรับการเป็นตัวสื่อนำในน้ำ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับแสงอัลตราไวโอเลต ยิ่งสารตัวนี้มีอนุภาคมากเท่าไหร่ก็จะสามารถช่วยให้การตรวจสอบสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้น โดยสารนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับแสดงที่สามารถมองเห็นได้เพื่อค้นหาความไม่ต่อเนื่องของวัสดุสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเรียบร้อยแล้ว
Particle Colour: Black
Specific Gravity: 1.0 g/ml
Particle Size: 0.5 – 4.0 μm (average 1.5μm)
Sensitivity: 6 lines on a AISI 01 Ketos Ring
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1547/2LBS

DUBL-CHEK Red Oxide No.1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Red Oxide No. 1 เป็นสารประกอบออกซิเจนแม่เหล็กสีแดงชนิดที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันบริสุทธิ์หรือน้ำ โดยเป็นสารที่ระงับการตอบสนองการรั่วไหลของเขตแม่เหล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความไม่ต่อเนื่องของสารแม่เหล็ก แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Red
Specific Gravity: 0.4 g/ml
Particle Size: 5 – 30 μm (average 10μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1551/2LBS
5.5kg - 1551/12LBS

DUBL-CHEK Red Oxide No.8

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Red Oxide No.8 มีอนุภาคสีแดงประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารช่วยเคลือบผิวชนิดแป้ง โดยใช้สำหรับการเป็นตัวสื่อนำในน้ำ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับแสงอัลตราไวโอเลต ยิ่งสารตัวนี้มีอนุภาคมากเท่าไหร่ก็จะสามารถช่วยให้การตรวจสอบสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้น โดยสารนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับแสดงที่สามารถมองเห็นได้เพื่อค้นหาความไม่ต่อเนื่องของวัสดุสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเรียบร้อยแล้ว
Particle Colour: Red
Specific Gravity: 0.6 g/ml
Particle Size: 5 – 30 μm (average 10μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1552/2LBS
13.6kg - 1552/30LBS

DUBL-CHEK Underwater No.1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Underwater No.1 มีอนุภาคสีแดงประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารช่วยเคลือบผิวชนิดแป้งสำหรับใช้ในการตรวจสอบใต้น้ำ เป็นอนุภาคที่ใช้กับแสงที่สามารถมองเห็นได้ แสง UV และแสงสีฟ้า ซึ่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะสามารถทำงานได้ดีกว่าสำหรับการตรวจสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานในการตรวจสอบใต้น้ำหลากหลายแบบ ทั้งการเชื่อมแท่นขุดเจาะในทะเล การตรวจสอบท่อในทะเล และในการทำกสิกรรมเรือ
Particle Colour: Fluorescent Red / Red
Specific Gravity: 0.9 g/ml
Particle Size: 8.4 μm (average 1.2μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1554/2LBS
11.5kg - 1554/25LBS

DUBL-CHEK MPF

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK MPF เป็นสื่อแสงน้ำมันบริสุทธิ์ขั้นสูงเป็นของเหลวที่ได้รับการคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อเพิ่มอนุภาคสารแขวนลอยผสมใน Black Oxide No.1 หรือ GW-1 เพื่อให้ใช้ได้กับการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก ซึ่งมีความคมชัดสูง ไม่มีการเรืองแสงหรือมีกลิ่น
Colour: Clear
Viscosity: 2.5 cSt @ 35°C
Fluorescence: None
Boiling Point: 232°C (450°F)
Flash Point: 98°C (210°F)
Specific Gravity: 0.81g/ml
18.9L - 1491/51

DUBL-CHEK W5-C

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK W5-C เป็นตัวกรองน้ำที่ใช้ในการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก W5-C เป็นสารที่ใช้เพิ่มเติมเข้าไปในน้ำเพื่อแบ่งแยกอนุภาค ทำให้พื้นผิวในการทดสอบเปียก และยับยั้งการกัดกร่อนได้
Particle Colour: White
Solubility: W5-C is completely soluble in water
Temperature limit: 4°C to 50°C
2.2kg - 1538/5LBS
4.5kg - 1538/10LBS
11.3kg - 1538/25LBS

DUBL-CHEK DR-64

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DUBL-CHEK DR-64 สามารถใช้ในการลบในกระบวนการใช้สารแทรกซึม และใช้ลบดีเวลลอปเปอร์รุ่น CP-2 ที่เป็นสีขาวบนพื้นผิวของวัสดุได้ โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตัวนี้จะใช้ในการเช็ดเข้าและเช็ดออกบนวัสดุ ซึ่งถูกแนะนำให้ใช้ในบริเวณเล็กๆ เท่านั้น เมื่อลบสเปรย์ CP-2 ออกจากพื้นผิวของวัสดุไปแล้วก็สามารถใช้ DR-64 เป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดคราบมัน หรือคราบสกปรกได้ DR-64 นี้ยังเหมาะที่จะใช้ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั่วไป พื้นผิวของวัสดุที่มีความสกปรก และยังเหมาะที่จะใช้ทำความสะอาดบนวัสดุก่อนการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมด้วยเช่นกัน แล้วยังมีการใช้ซัลเฟอร์ ฮาร์โลเจนที่ต่ำอีกด้วย
Colour: Colourless Liquid
Volatility: 100%
Odour: low petroleum smell
Temperature limit: 4°C to 50°C
Aerosol - 1505/400
(12 aerosols/carton)
3.8L - 1505/42
18.9L - 1505/51
208L - 1505/64

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com