สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » อนุภาคแม่เหล็กชนิดเรืองแสง


DUBL-CHEK Glo-Netic

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Glo-Netic เป็นสารประกอบออกซิเจนแม่เหล็กชนิดเรืองแสงรุ่น GW-1 ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันบริสุทธิ์หรือน้ำ โดยเป็นสารที่ระงับการตอบสนองการรั่วไหลของเขตแม่เหล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความไม่ต่อเนื่องของสารแม่เหล็ก แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลขณะการตรวจสอบด้วยสารเรืองแสงใต้แสงอัลตราไวโอเลตได้
Colour: Brown
Fluorescent: Yellow/Green
Suspension Fluid: Clear highly refined light petroleum oil or water
Flash Point: ˃95°C (˃200°F)
Aerosol - 1530/400
(12 aerosols /carton)
3.8L - 1530/42
18.9L - 1530/51
208L - 1530/64

DUBL-CHEK GW-1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK GW-1 เป็นสารประกอบออกซิเจนแม่เหล็กชนิดเรืองแสงที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมันบริสุทธิ์หรือน้ำ โดยเป็นอนุภาคที่ตอบสนองการรั่วไหลของเขตแม่เหล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความไม่ต่อเนื่องของสารแม่เหล็ก แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลขณะการตรวจสอบด้วยสารเรืองแสงใต้แสงอัลตราไวโอเลตได้
Particle Colour: Green
Florescence: Yellow / Green
Specific Gravity: 0.4 g/ml
Particle Size: 1 – 12 μm (average 5μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
450g - 1537/1LBS
5.5kg - 1537/12LBS

DUBL-CHEK GW-8

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK GW-8 เป็นสารเรืองแสงสีเหลือง-เขียว ประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารช่วยเคลือบผิวชนิดแป้ง โดยใช้สำหรับการเป็นตัวสื่อนำในน้ำ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับแสงอัลตราไวโอเลตในการตรวจสอบหาความไม่ต่อเนื่องของวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นมา ซึ่งสารช่วยเคลือบผิวมีมีโฟมน้อย และสามารถทำหน้าที่ในการคเลือบผิวได้อย่างดีเยี่ยม
Particle Colour: Green
Fluorescence: Fluorescent Yellow / Green
Specific Gravity: 0.6 g/ml
Particle Size: 1 – 12 μm (average 5μm)
Sensitivity: 8 lines on an AISI 01 Ketos tool steel ring
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1550/2LBS
13.6kg - 1550/30LBS

DUBL-CHEK RED OXIDE No. 1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Red Oxide No. 1 เป็นสารประกอบออกซิเจนแม่เหล็กชนิดเรืองแสงที่เป็นสีแดง แขวนลอยอยู่ในน้ำมันบริสุทธิ์หรือน้ำ สามารถมองเห็นได้ หรือใช้แสงฟลูออเรสเซ็นต์ในการช่วยมองได้ โดยเป็นอนุภาคที่ตอบสนองการรั่วไหลของเขตแม่เหล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นโดยความไม่ต่อเนื่องของสารแม่เหล็ก แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลขณะการตรวจสอบการผลิตได้
Particle Colour: Red
Specific Gravity: 0.4 g/ml
Particle Size: 5 – 30 μm (average 10μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1551/2LBS
5.5kg - 1551/12LBS

DUBL-CHEK RED OXIDE No. 8

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Red Oxide No. 8 มีอนุภาคสีแดงประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารช่วยเคลือบผิวชนิดแป้ง โดยใช้สำหรับการเป็นตัวสื่อนำในน้ำ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับแสงอัลตราไวโอเลต ยิ่งสารตัวนี้มีอนุภาคมากเท่าไหร่ก็จะสามารถช่วยให้การตรวจสอบสามารถทำงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้น โดยสารนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับแสดงที่สามารถมองเห็นได้เพื่อค้นหาความไม่ต่อเนื่องของวัสดุสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเรียบร้อยแล้ว
Particle Colour: Red
Specific Gravity: 0.6 g/ml
Particle Size: 5 – 30 μm (average 10μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1552/2LBS
13.6kg - 1552/30LBS

DUBL-CHEK UNDERWATER No. 1

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Underwater No. 1 มีอนุภาคสีแดงประกอบไปด้วยส่วนผสมของสารช่วยเคลือบผิวชนิดแป้งสำหรับใช้ในการตรวจสอบใต้น้ำ เป็นอนุภาคที่ใช้กับแสงที่สามารถมองเห็นได้ แสง UV และแสงสีฟ้า ซึ่งอนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะสามารถทำงานได้ดีกว่าสำหรับการตรวจสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้งานในการตรวจสอบใต้น้ำหลากหลายแบบ ทั้งการเชื่อมแท่นขุดเจาะในทะเล การตรวจสอบท่อในทะเล และในการทำกสิกรรมท่าเรือ
husbandry.
Particle Colour: Fluorescent Red / Red
Specific Gravity: 0.9 g/ml
Particle Size: 8.4 μm (average 1.2μm)
Temperature limit: 0°C to 49°C
1kg - 1554/2LBS
11.5kg - 1554/25LBS

DUBL-CHEK MPF

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK MPF เป็นสื่อแสงน้ำมันบริสุทธิ์ขั้นสูงเป็นของเหลวที่ได้รับการคิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อเพิ่มอนุภาคสารแขวนลอยผสมใน Black Oxide No.1 หรือ GW-1 เพื่อให้ใช้ได้กับการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก ซึ่งมีความคมชัดสูง ไม่มีการเรืองแสงหรือมีกลิ่น
Colour: Clear
Viscosity: 2.5 cSt @ 35°C
Fluorescence: None
Boiling Point: 232°C (450°F)
Flash Point: 98°C (210°F)
Specific Gravity: 0.81g/ml
18.9L - 1491/51

DUBL-CHEK W5-C

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK W5-C เป็นตัวกรองน้ำที่ใช้ในการตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก W5-C เป็นสารที่ใช้เพิ่มเติมเข้าไปในน้ำเพื่อแบ่งแยกอนุภาค ทำให้พื้นผิวในการทดสอบเปียก และยับยั้งการกัดกร่อนได้
Particle Colour: White
Solubility: W5-C is completely soluble in water
Temperature limit: 4°C to 50°C
2.2kg - 1538/5LBS
4.5kg - 1538/10LBS
11.3kg 1538/25LBS

การตรวจสอบหาจุดบกพร่องของอนุภาคแม่เหล็ก

การตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กเป็นการทดสอบแบบไม่ทำลาย ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของแม่เหล็กจากพื้นผิว และใต้พื้นผิวของวัสดุ โดยขึ้นตอนในการตรวจสอบก็คือการวางสนามแม่เหล็กบนพื้นที่ในการตรวจสอบนั่นเอง โดย คอลลิงค์ตัน ได้จัดหาสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงที่สามารถล้างออด้วยน้ำ และไม่สามารถล้างออกได้ รวมถึงสารแทรกซึมที่สามารถมองเห็นได้สำหรับใช้ในการตรวจสอบหาจุดบกพร่องของอนุภาคแม่เหล็กด้วยเช่นกัน

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com