Products

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » ระบบ HI TEMP Penetrant


KO-17 Penetrant

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
KO-17 เป็นสารที่ใช้ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด KO-19 และดีเวลลอปเปอร์ D-350 ในระบบการทำงานของ Sherwin Incorporated's HI-Temp Penetrant ที่สารเหล่านี้จะสามารถทำงานกับอุณหภูมิที่สูงกว่าสารแทรกซึมทั่วๆ ไปไม่สามารถทำงานได้ Water-Washable (Methods A&C)   Download TDS

KO-19 Remover

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
KO-19 เป็นสารที่ใช้ร่วมกัน สารแทรกซึม KO-17 และดีเวลลอปเปอร์ D-350 ในระบบการทำงานของ Sherwin Incorporated's HI-Temp Penetrant ที่สารเหล่านี้จะสามารถทำงานกับอุณหภูมิที่สูงกว่าสารแทรกซึมทั่วๆ ไปไม่สามารถทำงานได้ โดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะถูกใช้ในกระบวนการทดสอบด้วยสารแทรกซึมที่ใช้ลบส่วนเกินของสาร KO-17 Hi-Temp Penetrant จากพื้นผิวของวัสดุ หรือใช้ทำความสะอาดพื้นผิวของวัสดุก่อนใช้สารแทรกซึม KO-17 บนผิววัสดุ ซึ่ง KO-19 นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกันฮาร์โลเจน ซัลเฟอร์ในปริมาณที่ต่ำ เป็นวัสดุที่ไม่ใช่คลอรีน และไม่สามารถผสมได้ในน้ำ เป็นสารที่ระเหยได้สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว Solvent Removers (Method C)   Download TDS

D-350 Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
D-350 เป็นสารที่ใช้ร่วมกัน สารแทรกซึม KO-17และผลิตภัณฑ์ลบคราบ KO-19ในระบบการทำงานของ Sherwin Incorporated's HI-Temp Penetrant ที่สารเหล่านี้จะสามารถทำงานกับอุณหภูมิที่สูงกว่าสารแทรกซึมทั่วๆ ไปไม่สามารถทำงานได้ D-350 ประกอบไปด้วยอนุภาคสีขาวบริสุทธิ์ในอะซีโตนที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับใช้บนวัสดุที่มีความหนา หรือเริ่มมีรอยแตก โดยใช้กระบวนการของตัวทำละลาย และการซึมตามรูเล็กๆ ซึ่งดีเวลลอปเปอร์จะดึงเอาสารแทรกซึมเข้าไปอยู่บนพื้นผิวของวัสดุเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของวัสดุโดยจะปรากฎให้ได้บนพื้นฉากที่เป็นสีขาว โดยเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่ไม่แนะนำให้ใช้กับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 175 องศาฟาเรนไฮ แต่ถ้าใช้กับอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้น ดีเวลลอปเปอร์ D-350 จะแห้งได้ช้า แล้วจะสามารถเกาะติดกับวัสดุได้ดียิ่งขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า และถ้าหากว่าจะให้เห็นในการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นนั้นควรใช้ สารลบ D-350 เช็ดกับผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ พร้อมกับการใช้งานดีเวลลอปเปอร์ D-350 ได้Non-Aqueous Form D & E, Visible & Fluorescent   Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com