สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » เครื่องมือและอุปกรณ์รังสีอัลตราไวโอเลต

Labino Technology Arena

วิสัยทัศน์ของเราคือการช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติการทดลองให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ปัญหาที่พบบ้านที่ถูกระบุด้วยเครื่องมือทดสอบแบบไม่ทำลายนั่นก็คือการถูกรบกวนในขณะปฏิบัติการทดลอง การเผาไหม้ของเครื่องจักรที่มีอุณหภูมิร้อนจนเกินไป การทดสอบถูกรบกวนด้วยสนามแม่เหล็ก และช่วงระยะเวลาการเริ่มต้นที่นาน

โคมไฟ Labino UV ที่ใช้ MPXL และเทคโนโลยี LED นั้นทำให้การปฏิบัติการมีรูปแบบที่แข็งแรงมากขึ้น และสามารถเอาชนะข้อเสียจากการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นให้หมดไปได้ เช่น การทดสอบสนามแม่เหล็กชนิดเรืองแสง (FMPI) และการตรวจสอบสารแทรกซึมชนิดเรืองแสง (FPI) ที่ทุกวันนี้เราก็ยังคงใช้ในการทดสอบแบบไม่ทำลายกันอยู่ และ โคมไฟ Labino UV นี้ก็ถูกใช้มาคู่กับการทดสอบแบบไม่ทำลายมาเป็นระยะเวลากว่า 20 มาแล้วเช่นกัน

เป้าหมายของเราคือการรวบรวมประสบการณ์ความรู้จากคุณ และนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของโคมไฟ UV เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

Featured Products


ข่าวล่าสุด


Labino ได้เปิดเผยถึงการปล่อยสินค้าออกมาคือสุดยอดโคมไฟ ที่สามารถตรวจจับรังสียูวีชนิด NDT ได้
วันที่ 22 เมษายน 2014

สตอร์คโฮห์ม ประเทศสวีเดน- Labino ได้เปิดเผยถึงโคมไฟในการตรวจสอบที่ชื่อว่า มิดบีม (Midbeam) ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงขั้นต้นได้ (FPI) และใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็ก (MPI) ได้ด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม »

Labino ได้เปิดเผยถึงการปล่อยสินค้าออกมาคือสุดยอดโคมไฟ ที่สามารถตรวจจับรังสียูวีในการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้
วันที่ 28 เมษายน 2014

Labino ได้เปิดเผยถึงโคมไฟในการตรวจสอบที่ชื่อว่า มิดบีม (Midbeam) ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงขั้นต้นได้ (FPI) และใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็ก (MPI) ได้ด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม »

โคมไฟตรวจสอบรังสี UV ในการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)

Labino ได้เปิดเผยโคมไฟที่ใช้ในการตรวจสอบที่เรียกว่า MidBeam ซึ่งเป็นโคมไฟที่ใช้ในการตรวจสอบสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงขั้นต้นได้ (FPI) และใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็ก (MPI) ได้ด้วยเช่นกัน โดยรังสัอัลตราไวโอเลต (UV) นี้เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี LED เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้น้นสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น และใช้งานได้กับ MPI/FPI ได้ More »

แสงอัลตราและโคมไฟตรวจสอบแสง UV
วันที่ 28 เมษายน 2014

สตอร์คโฮห์ม ประเทศสวีเดน- Labino ได้เปิดเผยถึงโคมไฟในการตรวจสอบที่ชื่อว่า มิดบีม (Midbeam) ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงขั้นต้นได้ (FPI) และใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็ก (MPI) ได้ด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com