สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา


D-100 Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
...ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาประกอบไปด้วยอนุภาคสีขาวบริสุทธิ์ใน isopropanol alcohol ที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับใช้บนวัสดุที่มีความหนา หรือเริ่มมีรอยแตก โดยใช้กระบวนการของตัวทำละลาย และการซึมตามรูเล็กๆ ซึ่งดีเวลลอปเปอร์จะดึงเอาสารแทรกซึมเข้าไปอยู่บนพื้นผิวของวัสดุเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของวัสดุโดยจะปรากฎให้ได้บนพื้นฉากที่เป็นสีขาวNon-Aqueous Form D & E, Visible & Fluorescent Ardrox 9D1B;NQ1;9D18
Magnaflux ZP-9F;SKD-S2
Download TDS

D-106 Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
...ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษาประกอบไปด้วยอนุภาคสีขาวบริสุทธิ์ในอะซีโตนที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับใช้บนวัสดุที่มีความหนา หรือเริ่มมีรอยแตก โดยใช้กระบวนการของตัวทำละลาย และการซึมตามรูเล็กๆ ซึ่งดีเวลลอปเปอร์จะดึงเอาสารแทรกซึมเข้าไปอยู่บนพื้นผิวของวัสดุเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของวัสดุโดยจะปรากฎให้ได้บนพื้นฉากที่เป็นสีขาว Non-Aqueous Form D & E, Visible & Fluorescent Ardrox 9D18 Download TDS

D-110A.1 Dry Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
...ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา D-110A.1 เป็นผงแป้งผสมสีขาว เป็นตัวยับยั้ง และเป็นตัวที่ทำให้ผิวของวัสดุมีความเปียก โดยเป็นสารที่จะต้องผสมกับน้ำก่อนนำไปใช้งาน โดยหลังจากการช้งานแล้ว ดีเวลลอปเปอร์จะแห้งเป็นผงสีแป้งสีขาว เมื่อนำวัสดุไปส่องใต้แสงไฟสีดำจะทำให้เห็นรอยแตก รู และจุดบกพร่องบนพื้นผิวของวัสดุได้Water Suspendable Form C, Visible & Fluorescent Ardrox 9D76
Magnaflux ZP-5B
Download TDS

D-113G.1 Dry Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
...ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา D-113G.1 เป็นผงแป้งผสมสีขาว เป็นตัวยับยั้ง และเป็นตัวที่ทำให้ผิวของวัสดุมีความเปียก โดยเป็นสารที่จะต้องผสมกับน้ำก่อนนำไปใช้งาน โดยหลังจากการช้งานแล้ว ดีเวลลอปเปอร์จะแห้งเป็นผงสีแป้งสีขาว เมื่อนำวัสดุไปส่องใต้แสงไฟสีดำจะทำให้เห็นรอยแตก รู และจุดบกพร่องบนพื้นผิวของวัสดุได้ Water-Soluble Form B, Fluorescent Ardrox 9D75
Magnaflux ZP-14A
Download TDS

D-350 Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงรักษา D-350 กับสารแทรกซึม KO-17 และสารลบ KO-19 มาจากกาผลิตของระบบ Sherwin Inc's Hi-Temp Penetrant System ที่ช่วยให้ดีเวลลปอเปอร์ตัวนี้สามารถทำงานได้ดีกว่าสารตัวอื่นๆ ซึ่งดีเวลลอปเปอร์ D-350 ประกอบไปด้วยอนุภาคสีขาวบริสุทธิ์ในอะซีโตนที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับใช้บนวัสดุที่มีความหนา หรือเริ่มมีรอยแตก โดยใช้กระบวนการของตัวทำละลาย และการซึมตามรูเล็กๆ ซึ่งดีเวลลอปเปอร์จะดึงเอาสารแทรกซึมเข้าไปอยู่บนพื้นผิวของวัสดุเพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดบกพร่องของวัสดุโดยจะปรากฎให้ได้บนพื้นฉากที่เป็นสีขาว โดยเป็นดีเวลลอปเปอร์ที่ไม่แนะนำให้ใช้กับอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 175 องศาฟาเรนไฮ แต่ถ้าใช้กับอุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้น ดีเวลลอปเปอร์ D-350 จะแห้งได้ช้า แล้วจะสามารถเกาะติดกับวัสดุได้ดียิ่งขึ้นในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า และถ้าหากว่าจะให้เห็นในการตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้นนั้นควรใช้ สารลบ D-350 เช็ดกับผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆพร้อมกับการใช้งานดีเวลลอปเปอร์ D-350 ได้ Developer Form e None known Download TDS

D-90G Dry Developer

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
D-90G เป็นดีเวลลอปเปอร์แป้งชนิดแห้ง โดยใช้ร่วมกับสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงรุ่น Sherwin "RC" และ "HM" โดยดีเวลลอปเปอร์ตัวนี้จะช่วยขยายรอยแตก รู และจุดบกพร่องของวัสดุได้ โดยการแบ่งตัวของสารเรืองแสงในวัตถุ นอกจากนี้ดีเวลลอปเปอร์นี้ก็ยังช่วยแสดงให้เห็นรอยรั่วจากด้านหลังของพื้นผิววัสดุได้ แล้วยังช่วยให้การตรวจสอบนั้นมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น โดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซัลเฟอร์ ฮาร์โลเจน และโซเดียมต่ำ Non-Aqueous Form D & E, Visible & Fluorescent Ardrox 9D4A;D-1
Magnaflux ZP-4B;ZP-100
Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com