สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและขจัดคราบ


DR-60 Cleaner-Remover

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DR-60 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการของสารแทรกซึมโดยใช้ลบส่วนเกินของสาร ซึ่งไม่สามารถใช้น้ำล้างออกได้จากบนพื้นของวัสดุที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลงไป เช่น สารแทรกซึมชนิดย้อมสี Sherwin DP-40 (สามารถมองเห็นเป็นสีแดง) และสารแทรกซึมชนิดเรืองแสง Sherwin RC-65 และ RC-77 โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตัวนี้จะใช้ในการเช็ดเข้าและเช็ดออกบนวัสดุ ซึ่งถูกแนะนำให้ใช้ในบริเวณเล็กๆ เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DR-60 นี้ยังเหมาะที่จะใช้ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั่วไป พื้นผิวของวัสดุที่มีความสกปรก และยังเหมาะที่จะใช้ทำความสะอาดบนวัสดุก่อนการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมด้วยเช่นกัน Solvent Removers (Method C) Ardrox PR-1
Magnaflux SKC-S
Download TDS

DR-62 Cleaner-Remover

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DR-62 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการของสารแทรกซึมโดยใช้ลบส่วนเกินของสาร ซึ่งไม่สามารถใช้น้ำล้างออกได้จากบนพื้นของวัสดุที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ลงไป เช่น สารแทรกซึมชนิดย้อมสี Sherwin DP-40 (สามารถมองเห็นเป็นสีแดง) และสารแทรกซึมชนิดเรืองแสง Sherwin RC-65 และ RC-77 โดยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตัวนี้จะใช้ในการเช็ดเข้าและเช็ดออกบนวัสดุ ซึ่งถูกแนะนำให้ใช้ในบริเวณเล็กๆ เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DR-62 นี้ยังเหมาะที่จะใช้ในการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั่วไป พื้นผิวของวัสดุที่มีความสกปรก และยังเหมาะที่จะใช้ทำความสะอาดบนวัสดุก่อนการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมด้วยเช่นกัน ปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DR-62 สามารถหาซื้อได้ในร้านขายเครื่องมือ โรงหล่อ ร้านเครื่องยนต์ เนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่ทำงานได้ดีเลยทีเดียว Solvent Removers (Method C) Ardrox 9PR5
Magnaflux 1,2,3
Download TDS

DUBL-CHEK DR-64

Description Properties Packaging Product Codes Downloads
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ DUBL-CHEK DR-64 สามารถใช้ในการลบในกระบวนการใช้สารแทรกซึม และใช้ลบดีเวลลอปเปอร์รุ่น CP-2 ที่เป็นสีขาวบนพื้นผิวของวัสดุได้ Colour: Colourless Liquid
Volatility: 100%
Odour: low petroleum smell
Temperature limit: 4°C to 50°C
Aerosol - 1505/400
(12 aerosols/carton)
3.8L - 1505/42
18.9L - 1505/51
208L - 1505/64
Download TDS Dubl-Check DR-64 TDS

Download TDS Dubl-Check DR-64 MSDS

Download TDS Dubl-Check DR-64 Aerosol MSDS

LA-1 Clear-Cleaner

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและลบคราบ LA-1 เป็นสูตรที่ใช้ในการทำความสะอาดวัสดุก่อนการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม โดยเป็นสารทำความสะอาดที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยจะเข้าไปแทนที่ตัวทำละลายคลอรีน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม LA-1 สามารถใช้ได้กับโลหะทุกรูปแบบ ทั้งเหล็ก และไม่ใช่เหล็ก รวมถึงอลูมิเนียม แม็กนีเซียม นิกเกิล และไทเทเนียมได้ ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลบคราบน้ำมันออกไปได้เช่นเดียวกับกระบวนการขึ้นหล่อน้ำมัน และการขึ้นรูป รวมถึงการป้องกันสนิทอีกด้วย และสารตัวนี้ยังช่วยลบสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ได้เมื่อใช้สเปรย์แรงดัน หรือใช้การจุ่มวัสดุลงไปเพื่อทำความสะอาด แต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตัวนี้จะไม่ช่วยลบคราบที่เป็นสารเคมี อย่างเช่นผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนได้ N/A None known Download TDS

ER-83A Hydrophilic Emulsifier

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
ER-83A เป็นน้ำยาทำความสะอาดชนิดเข้มข้น ที่ใช้ร่วมกับน้ำเพื่อละลายสารแทรกซึมชนิดเรืองแสงของ Sherwin เช่น The Sherwin "RC" ซึ่ง ER- 83A จะช่วยลบทำความสะอาดพื้นผิวของวัสดุ เป็นสารแทรกซึมที่ไม่สามารถใช้น้ำล้างออกได้ด้วยการใช้สเปรย์หรือการแช่ได้ โดยผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ร่วมกับซัลเฟอร์ ฮาร์โลเจน แะโซเดียมต่ำ มีจุดติดไฟมากกว่า 200 องศาฟาเรนไฮ และยังเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ OSHA Class IIIB อีกด้วย Method D (Hydrophilic emulsifer) Ardrox ZR-10B
Magnaflux 9PR12, 9881
Download TDS

ER-85 Lypophilic Emulsifier

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
ER-85 ใช้ในกระบวนการตรวจสอบอของสารแทรกซึมเพื่อลบรอยส่วนเกินของพื้นผิววัสดุที่ใช้กระบวนการ B ซึ่งกระบวนการนี้จะไม่มีการล้างวัสดุก่อนโดยเป็นอิมัลซิไฟเออร์เข้มข้นที่สามารถทำงานได้สูง Method B Ardrox ZE-4B
Magnaflux 9PR3
Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com