สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » ผลิตภัณฑ์ชนิดมองเห็นด้วยตาเปล่า


By-Lux Visible Dye Penetrant

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
...เป็นสารแทรกซึมที่มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยในการตรวจสอบภายใต้แสงสีขาวธรรมดา และใต้แสงสีดำ ใต้แสงสีขาวนั้นจุดบกพร่องของวัสดุจะแสดงขึ้นเป็นสีแดง แต่ถ้าหากว่าตรวจสอบภายใต้แสงสีดำนั้น จุดบกพร่องของงานจะแสดงขึ้นเป็นสีส้มเรืองแสง Visible and fluorescent penetrant Ardrox SKL-4C
Magnaflux 9VF2
Download TDS

DP-50 Visible Dye Penetrant

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
สารแทรกซึมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า DP-50 เป็นของเหลว มีสีแดง สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่า ใช้ในการตรวจสอบหารอยแตก รอยร้าว รู และรอยขาด และยังสามารถใช้งานในการหารอยร้าวของพื้นผิววัสดุที่ไม่สามารถแก้ไข และวัสดุที่ไม่มีรูได้อีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช้เหล็ก เซรามิก แก้ว และพลาสติกแต่ละชนิด ซึ่งเป็นสารที่ใช้กระบวนการของสารแทรกซึมชนิดย้อมสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ กระบวนการใช้สีที่ตัดกัน ในการตรวจสอบ Water-Washable (Methods A&C) Ardrox 906
Magnaflux SKL-WP
Download TDS

DP-51 Visible Dye Penetrant

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
สารแทรกซึมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า DP-51 เป็นของเหลว มีสีแดง สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่า ใช้ในการตรวจสอบหารอยแตก รอยร้าว รู และรอยขาด และยังสามารถใช้งานในการหารอยร้าวของพื้นผิววัสดุที่ไม่สามารถแก้ไข และวัสดุที่ไม่มีรูได้อีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช้เหล็ก เซรามิก แก้ว และพลาสติกแต่ละชนิด ซึ่งเป็นสารที่ใช้กระบวนการของสารแทรกซึมชนิดย้อมสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ กระบวนการใช้สีที่ตัดกัน ในการตรวจสอบ Water-Washable (Methods A&C) Ardrox P6R
Magnaflux
Download TDS

DP-40 Dye Penetrant

Description Penetrant System Category Competitor Equivalent Download TDS
DP-40 Dye Penetrant สารแทรกซึมชนิดย้อมสี DP-40 เป็นสารที่ใช้ในการตรวจสอบหารอยแตก รอยร้าว รู และรอยขาด และยังสามารถใช้งานในการหารอยร้าวของพื้นผิววัสดุที่ไม่สามารถแก้ไข และวัสดุที่ไม่มีรูได้อีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช้เหล็ก เซรามิก แก้ว และพลาสติกแต่ละชนิด ซึ่งเป็นสารที่ใช้กระบวนการของสารแทรกซึมชนิดย้อมสีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ กระบวนการใช้สีที่ตัดกัน ในการตรวจสอบPost-Emulsifiable (Method C) Ardrox 996
Magnaflux SKL-SP;SKL-SP1
Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com