ประวัติองค์กร

คุณค่าของเรา

จุดมุ่งหมายของบริษัท

คอลลิงค์ตัน เป็นผู้นำด้านการผลิตสารเคมีชนิดพิเศษ,มีการดำเนินงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือทำให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันและเรายังยืนยันที่จะพัฒนาศักยภาพต่อไป เราเชื่อว่า เราสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้ ด้วยโครงสร้างธุรกิจของเรา บุคลากร ลูกค้า และ ตลาดที่เราได้ดำเนินธุรกิจทั่วโลก

เรามีความมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ลูกค้า ภายในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

คอลลิงค์ตัน คือ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสารเคมีชนิดพิเศษให้กับลูกค้าทั่วโลก เรามีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

เราเชื่อในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนกับ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า บุคลากร และธุรกิจของเรา

บริษัทคู่ค้า

เราเชื่อว่าเราสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับ บุคลากร, บริษัทคู่ค้า และลูกค้าของเรา

ความรับผิดชอบ

เราให้คำมั่นสัญญาในการพัฒนาโครงสร้างการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยให้กับบุคลากร และสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของเราคือมั่นใจว่าบุคลากรและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับอันตราย

นวัตกรรม

เรายังมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนานวัตกรรมเคมีพิเศษใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่น

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com