สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงโลหะ » สารขึ้นรูปโลหะ

สารหล่อลื่นขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
คอลลิงค์ตัน ยินดีที่จะจัดหาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะชั้นนำแห่งนวัตกรรมให้กับคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคของเราจะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ทุกที่

ความตั้งใจของเราคือการช่วยให้มาตรฐานคุณภาพในการผลิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิม และในเวลาเดียวกันเราก็ยังช่วยให้คุณได้มีสุขภาพ ความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

คอลลิงค์ตัน ได้มีการพัฒนาสารขึ้นรูปโลหะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชนิดน้ำสังเคราะห์ขึ้นสูง ภายใต้แบรนด์ Synform อีกทั้งยังมีสารขึ้นรูปโลหะประเภทคลอรีนชนิดน้ำมันแร่ และใช้เทคโนโลยีที่ปราศจากโลหะหนักเข้ามาร่วมใช้ในการทำงาน ภายใต้แบรนด์ Calform CF

น้ำมันตัดกลึงโลหะของเราได้นำเอาวิธีการดังต่อไปนี้มาใช้ในการผลิต:

 • การอัดและการเจาะเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่กลุ่มเหล็ก
 • การพิมพ์ลึกเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่กลุ่มเหล็ก
 • การพิมพ์ลวดทองแดง
 • การขึ้นรูปเย็นเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่กลุ่มเหล็ก
 • การพิมพ์เหล็กละเอียด
 • การแปรรูปท่อเชื่อมเหล็ก

กรุณาเปิดดูหน้าติดต่อเราเพื่อติดต่อจุดบริการที่ใกล้เคียงกับคุณในการรับคำปรึกษา หรือดูได้จากรายการผลิตภัณฑ์ และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของเราด้านล่าง


 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Synform TR30: Fully synthetic ferrous tube rolling fluidPDF Download
 • Synform 70: Fully synthetic ferrous deep drawing and stamping fluidPDF Download
 • Synform GTR: Fully synthetic tube rolling fluid for coated steelPDF Download
 • Calform CF 2000: Chlorine free, multi purpose, water extendable forming fluidPDF Download
 • Calform CF 1000: Chlorine free, mineral oil based forming fluidPDF Download
 • Calform WDS: Soluble copper wire drawing fluidPDF Download
 • Evap Lube 230: Evaporative stamping fluid, low residuePDF Download
 • Ultra Clear Evap-Lube: Evaporative neat stamping, pressing oilPDF Download
 • Calform CF 168: Chlorine free, mineral oil based ferrous cold heading oilPDF Download

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com