ตลาดอุตสาหกรรม


Aviation & Defence

อุตสาหกรรมสายการบินและกลาโหม

คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) เป็นผู้นำในการจัดหาสารชีวภาพเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบิน และผลิตภัณฑ์เคมีในการบำรุงรักษา สำหรับตลาดการบินระหว่างประเทศ นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้ใจให้จัดส่ง ผลิตภัณฑเคมี ให้กับภาคการป้องกันระหว่างประเทศอีกด้วย

Metal Fabrication

อุตสาหกรรมการผลิต

เราจัดหาน้ำมันตัดกลึงโลหะ เคมีเชื่อมโลหะ และผลิตภัณฑ์รักษาโลหะ ไปยังภาคการผลิตทั่วโลก

Mining

อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่

เราจัดหาสารเคมีชนิดพิเศษเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในออสเตรเลียและต่างประเทศ

Engineering

วิศวกรรม

คอลลิงค์ตัน ได้มีการผลิตสารเคมีพิเศษให้กับ บริษัท ด้านวิศวกรรม ชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก

Fuel

เชื้อเพลิง

เรามีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงในประเทศและระหว่างประเทศมากกว่า 40 ปี

Infrastructure

โครงสร้างพื้นฐาน

คอลลิงค์ตัน เป็นผู้ผลิตที่มี การซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์สารเคมีพิเศษ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในตลาดส่วนนี้

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com

add