สินค้าและบริการ

สินค้าอุตสาหกรรม » ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและขจัดคราบน้ำมัน

คอลลิงค์ตัน ได้ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอุตสาหกรรมและลดไขที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าได้

กรุณาเปิดดูหน้าติดต่อเราเพื่อติดต่อจุดบริการที่ใกล้เคียงสำหรับคุณ » ติดต่อเรา


บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com