สินค้าและบริการ

สินค้าอุตสาหกรรม » กระป๋องอัดน้ำยาสำหรับฉีด

คอลลิงค์ตัน มีการผลิตสารแอโรซอลที่เป็นสูตรใช้ในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ รวมถึงใช้ในการทำงานทั่วไปอีกด้วย ซึ่งในการทดลอง และการทำงานทางวิทยาศาสตร์นั้นผลิตภัณฑ์แอโรซอลนี้จะช่วยให้การทดลองนั้นได้ผลมากยิ่งขึ้น

กรุณาเปิดดูหน้าติดต่อเราเพื่อติดต่อจุดบริการที่ใกล้เคียงกับคุณ » ติดต่อเรา


บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com