สินค้าและบริการ

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง »การค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมยังต้องการเชื้อเพลิงอินทรีย์ ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมก็จะมากขึ้นตาม และนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการควบคุมการปล่อยพลังงานด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นรื่องที่ท้าทายต่อการอุตสาหกรรมเลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้าทายมากแค่ไหน ผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งเชื้อเพลง Rox® ของ คอลลิงค์ตัน ก็มีทางออกมาให้กับคุณ

คอลลิงค์ตัน ได้จัดหาสารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงไปทั่วเอเชีย และออสเตรเลียมากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสารเติมแต่งทั้งหมดนั้นถูกออกแบบมาเพื่อทำประโยชน์โดยตรงให้กับผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพในการจัดเก็บเชื้อเพลิง การขนส่ง หรือการสูบเชื้อเพลิงนั้นเราได้จัดหาวิธีการที่ช่วยลดปัญหาในการซ่อมบำรุงของเครื่องยนต์ แต่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับเชื้อเพลิง แล้วยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งกว่าเดิม และช่วยให้เศรษฐกิจเชื้อเพลิงมีการพัฒนายิ่งขึ้น


สารอีมัลซิไฟเออร์ และสารยับยั้งสิ่งมีชีวิตในเชื้อเพลง ROX® 1600

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นอีมัลซิไฟเออร์ที่ช่วยกำจัดการควบแน่นของน้ำออกจากเชื้อเพลิง ขณะเดียวกับก็ยังช่วยรักษาสภาพของเชื้อเพลิงดีเซลได้ โดยจะเป็นสารที่ช่วยฆ่า และป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ช่วยพัฒนาความสามารถในการหล่อลื่นของหัวฉีดให้ดีขึ้น และเพิ่มความสะอาด ป้องกันการเกิดสนิม อีกทั้งยังลดการปล่อยสาร NOx ได้ Diesel
Petrol
Marine Fuel Distillates
250ml, 5L, 20L & 200L Download TDS

Roxdiesel ต่อต้านการแข็งตัว - สารช่วยสร้างความเย็น

Description Compatibility Pack Size TDS Download Brochure Download
สารช่วยสร้างความเย็นเป็นสารที่ลดจุดเดือด และช่วยเพิ่มคุณสมบัติจุดเยือกแข็งให้กับเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเชื้อเพลิง และช่วยให้เครื่องยนต์มีสภาพที่เย็นขึ้นกว่าเดิม Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS Download Brochure

สารต้านสิ่งมีชีวิตในเชื้อเพลิงดีเซล ROX® 4300

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่า และป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดที่สามารถเติบโตได้ในเชื้อเพลิง Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารต้านสิ่งมีชีวิต และบำรุงเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ ROX® 4600

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่า และป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดที่สามารถเติบโตได้ในเชื้อเพลิง และยังช่วยให้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สมบูรณ์ ป้องกันการเกิดสนิม เพิ่มความสามารถในการหล่อลื่นของเครื่องยนต์ และทำให้เครื่องยนต์สะอาด Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเติมแต่งเชื้อเพลิงเอนกประสงค์ ROX® 9300

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงเชื้อเพลิงดีเซลอเนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของเชื้อเพลิง และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ให้มีการทำงานที่ดีขึ้น Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเติมแต่งเชื้อเพลิงดีเซลพรีเมียม ROX® 9300C

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงเชื้อเพลิงดีเซลเอนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยพลังงานให้น้อยลง และช่วยทำให้เชื้อเพลิงมีคุณภาพในการทำงานที่ดี รวมถึงยังช่วยให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์นั้นได้มีการทำงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารบำรุงน้ำมันกักเก็บในแทงค์ ROX® 9400

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงน้ำมันที่เก็บไว้ในแทงค์ใต้ดิน เพื่อคงความบริสุทธิ์ให้กับน้ำมัน Petrol 20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและป้องกันการแข็งตัวของดีเซล

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง นั้นเป็นสารที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับเชื้อเพลง โดยผลิตภัณฑ์ประเภทสารเติมแต่งเชื้อเพลิงของ คอลลิงค์ตัน นั้นประกอบไปด้วย สารป้องกันการแข็งตัวของเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์รักษาเชื้อเพลิง ที่มีทั้งสารเติมแต่งการแข็งตัวของดีเซล สารปรับปรุงการแข็งตัวของดีเซล และสารเติมแต่งเชื้อเพลิงดีเซล

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com