สินค้าและบริการ

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง » การกลั่น และโรงกลั่น

ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามต่างมีมาตรฐานคุณภาพเชื้อเพลิงที่ต้องการเช่นเดียวกัน สำหรับการทำให้ออกซิไดซ์คงที่ และจำนวนเลขซีเทน ในออสเตรเลียนั้นเป็นสิ่งมาตรฐานของชาติที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานของเชื้อเพลิงดีเซล ซึ่งคำนวรได้จากการทดสอบ ASTM D2274 และ ASTM 4737 ตามลำดับ

เมื่อไหร่ที่มีการนำเข้า และนำออกเชื้อเพลิงในตลาดในประเทศนั้นก็สามารถทำให้มาตรฐานคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน

โดย คอลลิงค์ตัน ได้มีผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งที่ช่วยให้กระบวนการสุดท้ายมีคุณภาพมาตรฐาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายนการจ่ายค่าซ่อมบำรุง ซึ่งสารทำความสะอาดแทงค์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ นั้นจะสามารถขายออกให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ


สารต้านอนุมูลอิสระในไบโอดีเซล ROX® 7800 BF

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในไบโอดีเซลที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความคงที่ของออกซิแดนซ์สำหรับเชื้อเพลิง Diesel 20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเพิ่มจำนวนเลขซีเทนอินทรีย์ ROX® 8700

Description Compatibility Pack Size TDS Download
สารเพิ่มจำนวนเลขซีเทนอินทรีย์ เป็นสารที่จะช่วยเพิ่มเลขซีเทนให้กับเชื้อเพลิงดีเซล และลดการจุดติดไฟช้า Diesel 20L, 200L, 1000L Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com