สินค้าและบริการ

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง » การรถไฟ

ค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลง และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องจักรนั้นเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมต่างมองหาวิธีการที่ทำให้ประหยัดมากขึ้น และลดต้นทุน

รวมไปถึงการเพิ่มข้อกำหนดในการปลดปล่อยพลังงาน ทำให้บริษัทด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดำเนินการ ซึ่งความต้องการด้านนวัตกรรม และการเริ่มต้นขับเคลื่อนนั้นจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้

โดยเราได้ผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Rox® ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาเชื้อเพลิงดีเซลที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทำความสะอาดของเครื่องยนต์ ช่วยให้เครื่องยนต์มีระบบปฏิบัติการที่ดีขึ้น ลดการปล่อยพลังงานออกมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นประกอบไปด้วย สารต้านจุดเดือด แทงค์เก็บสารเติมแต่ง สารเพิ่มเลขซีเทน สารต้านสิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษารถไฟอีกมากมาย

ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถทำให้ธุรกิจของคุณนั้นได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างมหาศาลได้


สารเติมแต่งเชื้อเพลงดีเซลพรีเมียม ROX® 9300C

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงเชื้อเพลิงดีเซลเอนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยพลังงานให้น้อยลง และช่วยทำให้เชื้อเพลิงมีคุณภาพในการทำงานที่ดี รวมถึงยังช่วยให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์นั้นได้มีการทำงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

ไบโอไซด์และบำรุงเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ ROX® 4600

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่า และป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดที่สามารถเติบโตได้ในเชื้อเพลิง และยังช่วยให้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สมบูรณ์ ป้องกันการเกิดสนิม เพิ่มความสามารถในการหล่อลื่นของเครื่องยนต์ และทำให้เครื่องยนต์สะอาด Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com