สินค้าและบริการ

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง » เหมืองแร่ การก่อสร้าง และเกษตรกรรม

เป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความเชื้อมั่นให้กับการใช้งานบนท้องถนนให้กับคุณ และยังเป็นตัวช่วยสร้างผลประโยชน์ในการทำโครงการต่างๆ ของคุณได้อีกด้วย

เป็นสารสำคัญที่ช่วยลดการปลดปล่อยพลังงาน และทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานกับการใช้พลังงานลดน้อยลง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการบำรุงเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี

ในปี 2012 ทางองค์กรอนามัยโลกได้ระบุการปลดปล่อยสารดีเซลนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดมะเร็งในมนุษย์แล้ว (กลุ่ม 1)

ด้วยการทำงาน สุขภาพ ความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพ รวมถึงแรงงานที่ทำงานในเหมืองแร่นั้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะมีสุขภาพที่ย่ำแย่จากการได้รับสารดีเซลเข้าสู่ร่างกายนั่นเอง

โดยผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งเชื้อเพลิงของ คอลลิงค์ตัน ภายใต้แบรนด์ Rox® นั้นช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดีกว่าเดิม


Roxdiesel ต่อต้านการแข็งตัว - สารช่วยสร้างความเย็น

Description Compatibility Pack Size TDS Download
สารช่วยสร้างความเย็นเป็นสารที่ลดจุดเดือด และช่วยเพิ่มคุณสมบัติจุดเยือกแข็งให้กับเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเชื้อเพลิง และช่วยให้เครื่องยนต์มีสภาพที่เย็นขึ้นกว่าเดิม Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในเชื้อเพลิงดีเซล ROX® 4300

Description Compatibility Pack Size TDS Download
ป็นสารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต และป้องกันการเกิดใหม่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สามารถเติบโตในเชื้อเพลิงได้ Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

ไบโอไชด์ และบำรุงเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ ROX® 4600

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่า และป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดที่สามารถเติบโตได้ในเชื้อเพลิง และยังช่วยให้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สมบูรณ์ ป้องกันการเกิดสนิม เพิ่มความสามารถในการหล่อลื่นของเครื่องยนต์ และทำให้เครื่องยนต์สะอาด Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเติมแต่งเชื้อเพลิงเอนกประสงค์ ROX® 9300

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงเชื้อเพลิงดีเซลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการทำหน้าที่ของเชื้อเพลิง และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเติมแต่งเชื้อเพลงดีเซลพรีเมียม ROX® 9300C

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงเชื้อเพลิงดีเซลเอนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยพลังงานให้น้อยลง และช่วยทำให้เชื้อเพลิงมีคุณภาพในการทำงานที่ดี รวมถึงยังช่วยให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์นั้นได้มีการทำงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com