สินค้าและบริการ

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง » อุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

กระบวนการของเครื่องจักรนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลที่ไม่จำเป็น ในขณะเดียวกันก็จะต้องช่วยให้เครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วย

โดยเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำนั้นย่อมเพิ่มการทำงานด้านการซ่อมบำรุงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แล้วยังเพิ่มระยะเวลาในช่วงที่เครื่องจักรไม่ทำงาน ซึ่งนั้นจะส่งผลให้คุณมีรายจ่ายที่สูงในการผลิตอย่างแน่นอน

คอลลิงค์ตัน ได้จัดหาสารเติมแต่งเชื้อเพลิงสำหรับตลาดอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปีมาแล้วด้วยความพยายามในการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ช่วยให้หุ้นส่วนของเราได้มีธุรกิจที่ใช้เงินในการบำรุงรักษาเครื่องจักรน้อย ช่วยทำให้การเผาใหม่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ผลลัพธ์ที่ได้คือการช่วยลดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของหม้อต้มได้

อีกทั้ง คอลลิงค์ตัน ได้มีความตั้งใจที่จะจัดหาวิธีการจัดการกับนวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าของเรา และหุ้นส่วนของเราได้มีวิธีการในการจัดการกับธุรกิจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม


สารรักษาเชื้อเพลิงเอนกประสงค์เร่งปฏิกิริยาการเผาใหม่ ROX® MF 9500

Description Compatibility Pack Size TDS Download
สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกออกแบบมาเพื่อการปรับปรุงทุกๆ ด้านของน้ำมันดิบชนิดหนัก แล้วยังช่วยเพิ่มจุดเดือด และเพิ่มประสิทธิภาพนการเผาใหม่ และช่วยลดการสร้างซัลเฟอร์ วาเนเดียม และโซเดียมได้ด้วยเช่นกัน Heavy Fuel Oils 20L, 200L, 1000L Download TDS

สารเติมแต่งเชื้อเพลงดีเซลพรีเมียม ROX® 9300C

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารบำรุงเชื้อเพลิงดีเซลเอนกประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยพลังงานให้น้อยลง และช่วยทำให้เชื้อเพลิงมีคุณภาพในการทำงานที่ดี รวมถึงยังช่วยให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์นั้นได้มีการทำงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

ไบโอไซด์ และบำรุงเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ ROX® 4600

Description Compatibility Pack Size TDS Download
เป็นสารยับยั้งสิ่งมีชีวิตที่สามารถฆ่า และป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิดที่สามารถเติบโตได้ในเชื้อเพลิง และยังช่วยให้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สมบูรณ์ ป้องกันการเกิดสนิม เพิ่มความสามารถในการหล่อลื่นของเครื่องยนต์ และทำให้เครื่องยนต์สะอาด Diesel
Marine Fuel Distillates
20L, 200L, 1000L Download TDS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com