สินค้าและบริการ

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

สารรักษาเชื้อเพลิงยี่ห้อ Rox®

กรุณาใช้เมนูทางด้านซ้ายมือในการค้นหาผลิตภัณฑ์สารเติมแต่งเชื้อเพลิง หรือกดดูได้จากรูปภาพด้านล่าง

 

ผลิตภัณฑ์ของ Rox® ประเภทสารเติมแต่งเชื้อเพลิงนั้นได้ทำให้ คอลลิงค์ตัน สารมารถสร้างเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับตลาดเชื้อเพลิง ระบบการคมนาคม ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ โดนสารเติมแต่งของ Rox® ได้ถูกคิดค้นมาจากประสบการณ์ที่ยาวนานมากว่า 40 ปีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกคิดค้นเพื่อตอบสนองการต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎหมาย ช่วยรักษาและป้องกันสารปนเปื้อน ช่วยทำให้มีการปฏิบัติการที่แม่นยำ แน่นอน มี่คุณภาพ ช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลือง และการใช้พลังงาน

เราได้นำเอาบุคลากร เทคโนโลยี และความคิดมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถผลิตเคมีภัณฑ์ที่มีความถูกต้องสำหรับคู่ค้าในอุตสาหกรรมของเรา เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันกับลูกค้าของเราจะช่วยให้เราสามารถจัดหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต

 

ระบบ Dosing

คอลลิงค์ตัน ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากนวัตกรรมใหม่ๆ และสารเติมแต่งเชื้อเพลิงในการปฏิบัติการขั้นสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับความต้องการของลูกค้าของเราได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ Dosing สามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นในขั้นตอนของการรักษาเชื้อเพลิงได้ แล้วทางเราก็ได้จัดเตรียมข้อมูลจากเทคโนโลยี Towai ในเรื่องของการใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย ถ้าหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด
กรุณาติดต่อมาที่ บริษัท คอลลิงค์ตัน(ประเทศไทย)ได้ทันที

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com