สินค้าและบริการ

การผลิตตามสัญญาจ้าง

คอลลิงค์ตัน ให้บริการผลิตตามสัญญาจ้าง, โรงงานของเราได้รับมาตรฐาน ISO9001 และ ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจาก Nata ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตเป็นจำนวน จาก 100 จนถึง 18,000 ลิตร และเติมลงบรรจุภัณฑ์ จาก 50 มม. จนถึง 1000 ลิตร IBC's

ในส่วนของการผลิต นอกเหนือจากสูตรการผลิตมาตรฐานของเราแล้ว ลูกค้าของเรายังสามารถออกแบบการผลิต หรือเพิ่มสารเคมีบางตัวเข้าไปในสูตรการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตในปัจจุบันประกอบด้วย สารเคมีลบสี, สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง,สำหรับทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม และ คราบน้ำมัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม » กรุณาติดต่อสำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com