ติดต่อเรา

 

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687

ชื่อผู้ติดต่อ :
คุณชัยพร ปิยผดุงกิจ (ผู้จัดการทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม : thaienquiry@callington.com

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com